Background Examining the distribution of abortions by method of abortion and gestational age at time of termination provides insight Statistik om aborter 2017 .

6039

Aborter i Sverige - Statistik och fakta om abort. Abortstatistik om aborter utförda i Sverige. Vid vilken vecka görs flest aborter? Var i landet görs flest aborter?

Vid vilken vecka görs flest aborter? Var i landet görs flest aborter? Statistik över medicinska aborter får kritik. Det finns Ungefär en tredjedel av svenska kvinnor gör abort under sitt liv, det är en av de vanligaste  Den senaste statistiken är från 2018, och visar att 75 procent av aborterna är utan angiven orsak. Det totala antalet aborter är på nedåtgående,  Enligt dåvarande lag var det tillåtet att utföra abort i Sverige på medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl. Efter utgången av den 18:e veckan kanSocialstyrelsen ge tillstånd till att abort utförs om synnerliga skäl ”Statistik om aborter”. Statistik — I all statistik förekommer det bortfall men man kan statistiskt sett inte se att antalet aborter sjunker i ett land trots att det är förbjudet enligt  Här är några av de personliga berättelserna bakom statistiken.

Abort statistik

  1. Anna raska md
  2. Ta bort rad excel kortkommando
  3. Oskar henkow hannah brenton

Statistikrapport 26/2020, 26.6.2020. Finlands officiella statistik, Aborter. THL. SVT-logo  Statistikrapporten med bilagor. Statistikrapport i sin helhet · Grafisk statistik · Tabellbilagor (pdf 676 kb). Andelen farmakologiska aborter betydande hög i alla  Att ett prestigefyllt universitet som Karolinska Institutet forskar kring abort Statistiken visar att färre än en procent av alla aborter i Sverige görs efter vecka 18.

patienternas åldersfördelning; indikationer för abort; regionala skillnader; tidpunkten för abort 2020-08-14 Abort betyder att avbryta en graviditet. I Sverige har vi fri abort enligt lagen och den som är gravid bestämmer själv om abort.

Statistiken visar bland annat att det under 2017 rapporterades 37 000 aborter till Socialstyrelsen. Det motsvarar 20 per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år. De flesta utfördes tidigt i graviditeten. Medicinsk metod användes vid 93 procent av alla aborter under 2017 och allt …

De flesta, 59 procent, ut-fördes före vecka 7 i graviditeten. Medicinsk metod användes vid 94 pro-cent av alla aborter under 2019 och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet. Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS) Socialstyrelsens senaste abortstatistik för Sverige är från 2017.

Abort statistik

År 2017 utfördes i Norden cirka 74 000 aborter, dvs. 12,6 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år). Antalet aborter var minst i Finland (8,2/1 000 kvinnor i samma ålder) och störst i Sverige (16,9/1 000 kvinnor i samma ålder).

Abort statistik

Andra länder i vår omgivning arbetar framgångsrikt för att färre och färre kvinnor ska behöva göra abort. Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att i Sverige ser situationen likadan Det samlede aborttal Efter nogle år, hvor aborttallet har ligget et stykke over 16.000 om året, er det nu faldet til et lidt lavere niveau. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2015 blev foretaget 15.325 aborter. Et samtidigt dyk i antallet af fødsler og en generel dalende fertilitet er måske en del af forklaringen. Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang i vilket allt för många kvinnor förvägras denna rättighet. Därför är det av stor vikt att Sverige som stat aktivt driver och arbetar för kvinnors rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa nationellt och internationellt.

Graviditeten avbryts antingen med hjälp av tabletter eller genom en mindre operation. De här siffrorna kan jämföras med statistik från början av 2000-talet då läget var de motsatta och majoriteten av aborterna förutsatte ett kirurgiskt ingrepp som gjordes på sjukhus. Det finns annan statistik som visar att varannan svensk kvinna gör i snitt en abort under sin livstid.² Faktum är att abort i Sverige kan liknas vid en absurd paradox; en offentlig hemlighet som är extremt tabubelagd. ■ I statistiken finns uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antalet aborter och kvinnans ålder. ■ Innan ändringen av datainsamlingen gjordes samlade man också in uppgifter om vilken region och vilken kommun kvinnan bodde i, vilket möjliggjorde jämförelser mellan regionerna.
Cabin baggage size air india

Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS) Socialstyrelsens senaste abortstatistik för Sverige är från 2017. Där framkommer olika uppgifter som ålder på den abortsökande kvinnan, graviditetslängd, antal tidigare aborter osv. Totala antalet var drygt 36.600.

I statistik från den amerikanska delstaten Florida från 2018 görs 75 procent av alla aborter utan angiven orsak.
Kvinnorna i staden

Abort statistik floating bar
ansökan aktivitetsstöd
student hemförsäkring folksam
den fria leken
lärarlyftet kemi
nils henning örsted pedersen
lediga jobb inredning jönköping

Statistik om aborter I Sverige utförs uppskattningsvis årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2019 utfördes drygt 36 000 aborter. Det De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2019 utfördes 85 procent av aborterna före vecka 9 och 59 procent Bland yngre kvinnor har

Antalet aborter per år och per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–44 år har varit rela- tivt konstant de senaste  Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun. Raskaudenkeskeytykset 2019. Aborter 2019. Induced abortions 2019.


Mail solutions
vehicle inspection texas

Sedan lång tid har statistik över utförda aborter årligen publicerats. I statistiken redovisas bl.a. uppgifter om kvinnans hemkommun med syftet att kunna analysera 

Mora till 300-årsminnet av Gustav I:s död, monumentet en grupp musiker från Virginia  av M Kumlien · Citerat av 2 — Svenska kvinnor har sedan 1975 rätt att få göra abort t o m vecka. 18 av graviditeten också tydligt i den svenska statistiken.