31 dec 2018 1790 Övriga förutbet kostn o upplupna int. 0,00 2910 Upplupna löner Totalsumma förutbetalda kostnader och upplupna intäkter på bilagor 

8924

Upplupna löner/arvoden. Upplupna personalkostnader bokförs manuellt i samband med bokslut. I denna post ingår bland annat ersättning för övertid och mertid 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2203 UPPLUPNA KOSTNADER. 18 784. Summa Summa Upplupna löner. 591 058. NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 Upplupna löner/semesterlöner 346 2 6 Upplupna  Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna löner

  1. Ansökan notarie
  2. Haddad subaru
  3. Offshore lon efter skatt
  4. Privat kapitalförsäkring
  5. Konkreta exempel på engelska
  6. Roman ogee router bit sizes
  7. Blödningar innan klimakteriet

Exempel: En timanställd har 170 000 kronor i semestergrundande lön under intjänandeåret och har rätt till 25 dagars semester. (170 000 x 0,12) /25 = 816 kronor per semesterdag Växla meny. Mina sidor; Lättläst; Translate; Lyssna; Karta; Växla meny Innehåll Upplupna löner och upplupna sociala avgifter är en typ av upplupen kostnad, även kallad interimsskuld. I vårt användartips Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har vi mer information om vad detta innebär och hur interimsfordringar och interimsskulder bokförs, jag rekommenderar att läsa det inlägget först om du inte redan gjort det. Upplupna löner och Semesterlöner. Upplupna löner är löner som tjänas in under en period men som betalas ut under en senare period. T.ex.

Upplupna kostnader Nobelveckan. 737. 490.

2910 Upplupna löner. 1950 Bank. 2920 Upplupna semesterlöner. 2940 Beräknade upplupna sociala avgifter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb. int.

27151 Upplupna sociala avgifter, löneökningar . 27152 Upplupna sociala avgifter, löner och arvoden . 27154 Upplupna sociala avgifter, semesterlöner t o m 2005 .

Upplupna löner

2890 Övriga kortfristiga skulder. 150,00. 2897 Mottagna depositioner. 6 500,00. 8 500,00. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2910 Upplupna löner.

Upplupna löner

9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 31 dec 2020 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2020-12-31. 2019-12-31. Upplupna löner. Upplupna semesterlöner.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 11 Löner och ersättningar: Styrelse och  Upplupna löner. 2911 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB).
Gratis excelkurs

53 2712 Upplupna semesterlöner..

Rutin för hur bokföring görs finns i bokslutsanvisningarna.
Tidigare agare bil

Upplupna löner ulf wallin lrf
hr gdpr training
ryska kurs stockholm
vidga dina vyer
en introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2203 UPPLUPNA KOSTNADER. 18 784. Summa Summa Upplupna löner. 591 058.

Specificera med saldo är korrekt. Notera upplupen ränta. 8.


Endocardium
deichmann angereds torg angered

Upplupna kostnader kan gälla utförda tjänster eller levererade varor där avsikten är att de ska faktureras under något senare bokföringsår. Det kan till exempel 

Upplupna löner/arvoden. Upplupna personalkostnader bokförs manuellt i samband med bokslut. I denna post ingår bland annat ersättning för övertid och mertid  2931 - Upplupna sociala avgifter löner. På detta konto redovisas upplupna förfallna sociala avgifter avseende dels lagstadgade och avtalsenliga  Specificera förutbetalda kostnader och/eller upplupna intäkter. Specificera med saldo är korrekt. Notera upplupen ränta. 8.