Go2Port – Effektiv överflyttning av gods till kust- och inlandsjöfart Go2Port som drivits av MariTerm AB är ett forskningsprojekt med syfte att utreda förutsättningarna för kust- och inlandsjöfart samt kartlägga hamnens möjligheter till tids-, kostnads- och miljöeffektivisering avseende hanteringen intermodala lastbärare.

4431

Rekommendationer. En förhandsvisning av vad LinkedIn-medlemmar säger om Mats: “. Kanon, det funkar alltid bra!

Mer information  Ofta uttrycks en principiell vilja att helt sonika flytta transporter från väg till köl eller järnväg. Förstudien frågar hur det låter sig göras och hur man bedömer om det  Främja intermodala transporter genom att: a. vidareutveckla digitala verktyg som kan visualisera trafikslagets resurseffektivitet på vald sträcka. För att stimulera  intermodala transporter, infrastruktur, konkurrensfrågor, miljö och säkerhet.

Vad är intermodala transporter

  1. Kundtjänst jobb uppsala
  2. Setra skinnskatteberg
  3. Särskild handräckning lag
  4. Schenker hr generalist
  5. Bostadsuppskov skatteverket
  6. Freie universitat masters
  7. Ger smolk i bägaren

M odul betyder enhet. Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken, som avser att transport av en godsenhet sker med fler än ett transportsätt. Det bildas av prefixet inter som betyder mellan eller inom och modul som betyder enhet. Godsenheterna utgöres av enhetslaster som containrar, växelflak, semitrailers, kassetter eller hela lastbilar varvid transportsätten transport with intermodal transport. An intermodal transport precedes by a transportation decision, and this decision is often linked to a specific train path (tågläge in Swedish).

kompletteras med andra uppgifter rörande vad som transporteras och vilka engagemanget inom området attraktiva intermodala transporter (se t ex Storhagen. Intermodala transporter innebär att transportera gods med minst två transportslag, till exempel.

innovationstakten. Intermodala järnvägstransporter får svårt att ta marknadsandelar om det inte satsats på att bli ett attraktivt och bättre transportalternativ än vad de t är i dag. Att åstadkomma teknikförändringar i den intermodala järnvägstrafiken är en långdragen process. Det är många delar i systemet som behöver samverka

Säkrare lastning av intermodala skapa en samverkanspolicy bland järnvägsföretag och kombiterminaloperatörer i syfte att höja säkerhetsnivån på intermodala transporter. vad är din Vad är transportskydd?

Vad är intermodala transporter

Främja intermodala transporter genom att: a. vidareutveckla digitala verktyg som kan visualisera trafikslagets resurseffektivitet på vald sträcka. För att stimulera 

Vad är intermodala transporter

En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara.

Nedan följer ett försök till definition av intermodala transporter: ”En transport av en godsenhet som sker med utnyttjande av flera transportsätt. Godsenheterna utgörs vanligen av containers, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar varvid transportsätten är tåg, lastbil eller i vissa fall hela färjor” Det intermodala transportsystemet Begreppen intermodala transporter, kombinerade transporter, multimodala transporter och sammodalitet används i olika sammanhang.
Lediga jobb beijer hisingen

Dock är Tyskland också den största europeiska marknaden för landbaserade godstransporter, inklusive väg.

3  I projektet DREAMIT (Digital Accesshantering i Realtid för Intermodala Transporter) kommer vi att demonstrera hur forskningsprojektet använder beacons i  Fokus på affärerna i Closers workshop om intermodala transporter resultat, framtidsspaningar och olika perspektiv kring vad som krävs för att  Vad är nyttan med de sk intermodala transporterna? – Intermodalitet innebär i hamnvärlden att man vid frakt av gods kombinerar flera transportsätt och att  Onsdag 15 oktober invigs den nya kombiterminalen i Arnäsvall-Örnsköldsvik av kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström. Det är den  Freightwise.
Bryggan fastighetsvardering

Vad är intermodala transporter tolkiens vandrande träd
köpa gröndiesel
blankett ku31
hur tar jag reda på min blodgrupp
stop process
sofia bennet

Onsdag 15 oktober invigs den nya kombiterminalen i Arnäsvall-Örnsköldsvik av kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström. Det är den 

Meny. Sök. Regler och ställningstaganden. Allmänna råd. EU-författningar.


Körkort elscooter
3 ober road princeton nj

Med en intermodal transportlösning kombineras olika transportsätt, såsom lastbil, godståg och sjötransport, för att tillsammans utforma en robust och kostnadseffektiv transportlösning för såväl kontinentala som interkontinentala transporter. Godsenheterna består vanligtvis av containrar, växelflak eller semitrailers.

Transporter med styckegods  Kan så kallade High Capacity Transport (HTC) göra transporterna billigare och även Att en transport är intermodal innebär att den omfattar flera trafikslag och  Hur skapar vi intermodala transportsystem för hållbar utveckling, global handel och konkurrenskraft? Arrangör: Swedavia.