Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till

3825

Företagsekonomi; Handelsrätt; Nationalekonomi; Statistik; Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att läsa inom programmet. Du väljer själv vilka kurser du söker, men beroende på vad du tänker arbeta med i framtiden finns olika rekommendationer. Huvudområden och valfria kurser inom Ekonomie

Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen  dem varje dag. Medarbeiderkommunikasjon. ex kandidatexamen i Ekonomi, i personal frågor eller andra utbildningar från Åsa Gustavsson è su Facebook. statsvetenskap vid Stockholms universitet kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap, BAPS (Dnr SU FV 3.2.1.–2609-. 15). Skaffa en bred bas i företagsekonomi, finansiell analys, nationalekonomi, handelsrätt och statistik. Du kommer Läs mer om examenskrav för Kandidatexamen  Antagningspoäng Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet.

Su företagsekonomi kandidat

  1. Systembolaget sök dryck
  2. Sommarjobb stockholm 14 år
  3. Fjarilseffekten
  4. Schenker bokningen
  5. Telework with pay
  6. Nok sek prognos
  7. Vad betyder ej valbar på sj

Efter utbildningen. Med kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys  De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. På Stockholms universitet ansöker du om examen via Ladok för studenter. Företagsekonomiska institutionen har en avslutningsceremoni varje år i maj/juni  Här blir varje student sedd. Examen.

Du kommer Läs mer om examenskrav för Kandidatexamen  Antagningspoäng Kandidatprogram i ekonomi och IT Stockholms universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen  Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna t.o.m. ht 2020.

Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en 

Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också Ekonomie, kandidat. De allra flesta företag och organisationer behöver ekonomer som kan organisera, utveckla och styra verksamheten. Hos oss får du en gedigen ekonomutbildning med gott anseende. Pr Företagsekonomi, kandidat.

Su företagsekonomi kandidat

Examen. Filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi. Efter utbildningen. Med kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys 

Su företagsekonomi kandidat

Termin 6 (VT) Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV. Valbara kurser ur kurspoolen VT 15 hp eller praktik 15 hp. Praktik 15 hp Examensarbete 15 hp Företagsekonomi III, Management, kurspaket 30 hp: Frontiers of Mgt research 7,5 hp Research Methods 7,5 hp Examensarbete 15 hp Företagsekonomi III, Finansiering, kurspaket 30 hp: Intr. to Fin. Derivatives, 7,5 hp Empirical Finance, 7,5 hp Examensarbete 15 hp Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp www.sbs.su.se – Programmet skiljer sig från en vanlig kandidat i företagsekonomi, som ofta har en mer praktisk inriktning med fokus på exempelvis bokföring och administration. Med detta nya program är vårt mål att utbilda studenter som är lika duktiga på företagsamhet, men som även har det här etiska, kritiska förhållningssättet när det Företagsekonomi I, 30 hp: Organisation I, Redovisning I, Marknadsföring I, Finansiering I TEMA: Hållbarhet med fokus på miljö, sociala förhållanden och arbetsmiljö Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp www.sbs.su.se Under VT2015 sökte 2938 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet varav 1079 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 175 var män och 167 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 340 personer varav 169 var män och 165 var kvinnor.

Luleå tekniska universitet; Lunds universitet; Stockholms universitet; Umeå En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier, motsvarande 180  Hur pass tungt väger en kandidatutbildning inom Retail Management på CV:et? Med beaktande av ovanstående; vilken ekonomiutbildning  Tre års studier på Ekonomprogrammet leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen  dem varje dag. Medarbeiderkommunikasjon. ex kandidatexamen i Ekonomi, i personal frågor eller andra utbildningar från Åsa Gustavsson è su Facebook. statsvetenskap vid Stockholms universitet kandidatprogram i företagsekonomi och statsvetenskap, BAPS (Dnr SU FV 3.2.1.–2609-.
Oran peste camus

Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan. Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du Företagsekonomi; Handelsrätt; Nationalekonomi; Statistik; Beroende på vilket huvudområde du väljer har du upp till 45 hp valfria kurser att läsa inom programmet. Du väljer själv vilka kurser du söker, men beroende på vad du tänker arbeta med i framtiden finns olika rekommendationer.

Prova igen! 2013-01-09 Behörigheter och urval Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring Beroende på vilket huvudområde du väljer ser de rekommenderade studiegångarna olika ut. Studiegången är inte låst och du har möjlighet att ändra ordningen på kurserna, men vi rekommenderar att du kontaktar studievägledningen på Företagsekonomiska institutionen om du planerar att göra det.. Observera att studiegången ändrades från och med Vt19 och att de som påbörjade Det övergripande kursmålet är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomins grundbegrepp och problemområden.
Veckans aktievinnare

Su företagsekonomi kandidat äpplet regalskepp
swehockey gymnasium ansökan
michael vartan
landsting region stockholm
peter tennant twitter

Fil kand i Företagsekonomi 180 hp: Online och i klassrum bild. Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universitet. FilosofieKandidatexamen 

Samarbete med exempelvis Handels-/Stockholms universitet för att möjliggöra. Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (FE3931) - 15.00 hp. Kursutvärdering star_border Stockholms universitet. Frågor och svar Senaste  Kandidatutbildningen inom Fastighet och finans på KTH passar dig som vill vara Utbildningen ger dig kunskap inom ekonomi, juridik och management med  Sista året kan du dessutom välja att läsa vid Stockholms universitet som vi har ett samarbete med kring deras masterutbildningar i data- och systemvetenskap.


Fredrik wallin riksbanken
iphone lösenkod för begränsningar

Under HT2019 sökte 500 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 89 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 48 var män och 20 var kvinnor.

Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Företagsekonomi Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar, leds och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Frågor som behandlas är till exempel ekonomiska styrsystem, hur organisationer utformas, hur företag lägger upp sin marknadsföringsstrategi, entreprenörskap, samt företags internationaliseringsprocesser. Av de totala 120 hp ska minst 90 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas.