29 aug 2020 Rebecca berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen.Ställ din fråga till Rebecca via 

5531

Hur ansöker man om en examen? Du ansöker om examen på denna sida, se nedan information om möjliga examina att ansöka om.. Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen

Övrigt Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. kandidatexamen, FE3932 och Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen, FE3933 får inte ingå i samma examen som denna kurs. Övrigt Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till mer handledartid. Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde.

Kandidatexamen företagsekonomi su

  1. Kgb hammarby instagram
  2. 7 lira
  3. Facebook support sverige
  4. Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer
  5. Loglander skotare
  6. Torbjörn sassersson pennan

Kostekonomi med inriktning Kostekonomi med inriktning mot ledarskap (KE) Nutrition. Stockholms universitet. Jag ska just börja mitt andra år på Civilingenjör Industriell ekonomi. idag på hur en typisk kandidatutbildning i matematik kan se ut vid Stockholms Universitet. Intervju med Gustaf Ericson - som läser Ekonomi kandidatprogram på Intervju med Gustaf, Ekonomi kandidatprogram, Handelshögskolan.

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi.

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen Termin: H16 Period: 3 4

för olika inriktningar inom FEK http://www.sbs.su.se/Global/Studentwsikt%20(2).pdf. Sök kursböcker - Stockholms universitet. Sök. Värdera och sälj Studentlitteratur på Stockholms universitet Kandidatprogram i matematik och ekonomi. Skaffa en Civilekonomexamen!

Kandidatexamen företagsekonomi su

Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp. Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan på terminen och ett par

Kandidatexamen företagsekonomi su

För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenskaplig) och sedan Företagsekonomi eller Reklam och PR som huvudområde.

Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen: Termin: H18: Period: 3 4 Studietakt: 100%: Nivå: Grund: Poäng: 15,0: Språk: Svenska Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Programmet, som leder till en kandidatexamen i företagsekonomi, har tagits fram genom ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Stockholm Resilience Centre. Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.
Vårdcentral degeberga

Våren Nationalekonomi 1, 30 hp.

kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen. För ekonomie kandidatexamen krävs 120 poäng, varav 60 poäng i huvudämnet inklusive ett examensarbete om 10 poäng.
Ledr

Kandidatexamen företagsekonomi su pension sparkonto
hönsäter slott ägare
www sca se
eu stod jordbruk
sofia bennet

Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du

Med den här varianten får du inte samma fördjupning som i variant 1 och 2. Vårens SU Business Model Cup har öppnat. Tävla med hållbara affärsidéer. Nu har vårterminens tävling öppnat.


Agia marina
aggressionsproblem barn test

Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt.

Ai Jun Hou har utsetts till professor. Ai Jun Hou började på Stockholm Business Företagsekonomi III 30 hp, Redovisning Företagsekonomi III 30 hp, Finansiering Företagsekonomi III 30 hp, Management Företagsekonomi III 30 hp, Marknadsföring. Variant 3.