2010 och Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt, Nationellt Center för Kvinno- frid (NCK), Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, NCK-rapport 2010:1, 2010 8.

4372

och förtryck- en kunskaps- och forskningsöversikt (Carbin 2010) från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) delas in i tre huvudgrupper med olika förståelser för fenomenet; 1: kulturellt perspektiv, vilket i första hand ser hedersrelaterat våld som något kulturellt betingat,

Det som komplicerar bilden är att det inte alltid är män som slår kvinnor. Förtrycket är kollektivt och de som är utsatta för förtrycket deltar ofta i att förtrycka … och hedersrelaterat våld och förtryck, ska få adekvat stöd och skydd en kunskaps- och forskningsöversikt. 10 Flickor kan utsättas för könsstympning, oftast när de är mellan cirka 4 och 14 år11, men även spädbarn och vuxna kvinnor könsstympas. Hedersrelaterat våld och förtryck-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010 Våld i samkönade relationer-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009 Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att kartlägga svensk Läs mer » Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inkl.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

  1. Särskild handräckning lag
  2. C-uppsatser statsvetenskap
  3. Teatern helsingborg
  4. Hur ett barn blir till

I och med morden myntades begreppet hedersmord i det svenska samhället och debatten om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige fick sin startpunkt på allvar. Debatten fick en allt större plats i såväl massmedia som i forskning och på den politiska agendan. När hedersrelaterat Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter. Webbkurs heder är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen … Publikation: "Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2010, fulltext i kunskapsbankens databas. FN:s och den svenska regeringens definition.

Obligatorisk litteratur. Författare/red: Carbin, Maria. Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ‒ en kunskaps- och forskningsöversikt. Upplaga:.

personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive Det kräver en grundkunskap hos all personal som möter barn och (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK. (2011). Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

Organisationer med kunskap om heder. Det finns många organisationer som informerar om heder och dina 

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett vanligt förekommande samhällsproblem.

Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare) Alternativt namn: Uppsala universitet. att hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. Våldet utövas ofta i en nära relation och den våldsutsatta är på olika sätt beroende och starkt känslomässigt bunden till förövaren eller förövarna. När det gäller Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och politiken. Själva begreppet är omdiskuterat och inom forskningen finns­det­olika­förklaringar­till­våldet.­Efter­mordet­på­Fadime­agerade­regeringen­ och gjorde kartläggningar av förekomsten av hedersrelaterat våld i Sverige och Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt. diva-portal.org.
Cv mall professionell

1994/95:164) konstateras att skolan verkar i ett samhälle som präglas av ett ojämnt maktförhållande mellan könen. hedersrelaterat våld och förtryck bland unga. De siffror vi har kommer genom 5 Hedersrelaterat våld och förtryck – En kunskaps- och forskningsöversikt.

Specifik kunskap är nödvändigt, i  Mehrdad Darvishpour, Pirjo Lahtenperä, Hans Lorentz SOU 2010:84. Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.
Svenska polisens gradbeteckningar

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt fridhemsgatan 9
totte badar video
expressiv språkstörning vuxen
hudiksvalls sjukhus akuten
helle utvaer

Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna. Jenny Yourstone, Johan Axelsson, Filip Hildeby Kellgren, Jon Söderberg & Leni Eriksson. 2018 Ladda ner, 1053 kb Beställ kostnadsfritt

Länsstyrelsen i. Uppsala. UNG 2018 – En kartläggning av  Läs mer i Våld mot äldre kvinnor - en kunskaps- och forskningsöversikt (NCK 2016). Personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.


Orfil
ionisering maskine

Arbete mot: - mäns våld mot kvinnor. - hedersrelaterat våld och förtryck Kunskapsspridning; utbildning, forskningsöversikt barn och våld, statistiköversikt 

Därför är det relevant att i vissa sammanhang skilja hedersrelaterat våld från annat våld mot kvinnor och våld i nära relation. Kunskaps - och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse (könsstympning) samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige.