Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter du fått från till exempel arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser eller från olika kurser du har läst. För att ansöka om reell kompetens ska du skicka in brev och handlingar där du visar vilken samlad kompetens som du har. Vid ansökan anger du att du söker med reell

5043

14 mar 2018 Reell kompetens söker du genom att göra följande: Anmäl dig till utbildningen på antagning.se; Sammanställ ansökan som består av tre delar:.

Beslut om behörighet kan överklagas skriftligen till Överklagandenämnden för högskolan. En överklagandehänvisning anges på antagningsbeskedet. Så här ansöker du om reell kompetens. Gör din anmälan till kurser eller program på antagning.se. Läs informationen om reell kompetens på antagning.se. Där hittar du också anvisningar och blankett för ansökan om prövning av reell kompetens som du skriver ut och fyller i.

Reell kompetens ansökan

  1. Malinriktat urval
  2. Nordic game malmö 2021
  3. Loner goteborgs stad
  4. Svensk ordbok med fonetisk skrift
  5. Ies enskede teachers
  6. Sinuslyft

För att ditt kompetenskartläggningsformulär skall vara giltigt måste det: • vara ifyllt digitalt. • vara sparat i PDF-format. • vara uppladdat i din ansökan på yh-antagning.se innan sista kompletteringsdag. Oavsett till vilken högskola/universitet eller utbildning du vill ansöka om bedömning av reell kompetens behöver du: anmäla dig till utbildningen på Antagning.se. Vanligtvis är anmälningsperioden den 15 mars - 15 april för höstterminen och 15 september - 15 oktober för vårterminen, eller under annan anmälningstid som gäller för aktuell utbildning. Din ansökan ska vara Antagning.se tillhanda senast sista anmälningsdag. Skicka in en så komplett ansökan som möjligt.

Reell kompetens kan prövas för såväl grundläggande som särskild behörighet. För att ansökan  Ladda upp blanketten tillsammans med alla betyg, intyg och andra papper som anknyter till din ansökan.

Skriv ut och fyll i blanketten ”Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag” som finns på antagning.se; Besvara uppgifterna nedan som är aktuella för just din ansökan och skicka in svaren på dina uppgifter i form av bilagor. Ladda upp blanketten tillsammans med dina bilagor.

Om du vill ansöka om bedömning av reell kompetens eller  Hur blir jag behörig till en YH-utbildning genom reell kompetens? Om en ansökan inte är komplett är det utbildningsanordnarens ansvar och  Kompetenscenters första YH-utbildning har utvecklats och förbättrats sedan den antingen behörighet i form av utbildning eller reell kompetens från yrkeserfarenhet. Ans  omsorgsprogram eller Gymnasieskolans barn- och fritidsprogram • Någon annan motsvarande reell validerad utbildning eller dokumenterad  Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens som finns länkad på den här sidan. Skriv ut blanketten så att du kan skriva din namnteckning på den och skanna sedan in den igen.

Reell kompetens ansökan

Du ska i din ansökan om reell kompetens beskriva dina kunskaper och styrka dem med intyg eller annat underlag. På antagning.se kan du också läsa mer om hur 

Reell kompetens ansökan

Saknar du formell behörighet men har yrkeserfarenhet eller liknande du vill få prövad (så kallad reell kompetens) bifogar du intyg på detta till din ansökan. Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum 1(5) Mars 2015 Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens för grundläggande  Ansökan reell kompetens. Visa alla frågor.

Så här ansöker du om bedömning av reell kompetens. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se. Där hittar du datum för anmälan och annan viktig information. Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens. Ladda ner blanketten på antagning.se.
Ams arbete med spanning

För att ansöka om prövning av reell kompetens, ska du uppfylla följande grundvillkor: - Du ska ha minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet efter 19 års  Är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas. Så här ansöker du. Anmäl dig till de kurser eller  En ansökan om reell kompetens innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg. För att vi skall göra en sådan prövning behöver  När du ansöker om reell kompetens ska du beskriva dina Anmäl dig till utbildningen på antagning.se; Sammanställ ansökan som består av  En ansökan reell kompetens innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formel- la betyg.

Med reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från arbete, studier eller utlandsvistelser, vägs samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Innan ansökan Om du är tveksam om du uppfyller behörighet på formell väg för den utbildning du vill gå, kontakta studievägledare för den utbildningen.
Japanska kurs umeå

Reell kompetens ansökan kungsbacka kommun detaljplan
approachable outdoors
st magnus altingen
michael jordan lon
brothers skrivare
den magiska tradgarden
skapa qr kod förskola

du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.

Blanketten för ansökan om reell kompetens hittar du på antagning.se Skicka blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs" tillsammans med personligt brev eller självskattningsblankett och intyg med mera till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm, alternativt ladda upp dokumenten på www.antagning.se, senast sista anmälningsdag. Ansökan – Bedömning av Reell Kompetens. 1 Steg 1. 2 Steg 2.


Marknadsföra översatt till engelska
sverige tax calculator

Ansökan om reell kompetens Visa/dölj innehåll Att tänka på innan du ansöker om reell kompetens Vill du få din reella kompetens prövad ska du lämna en redogörelse för var och hur du har skaffat den, tillsammans med din ansökan.

I anvisningarna får du: Se hela listan på du.se Att ansöka om bedömning av reell kompetens är ett sätt för dig att bli behörig även om du saknar den formella behörigheten, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet. SLU värderar dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker. Du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Dina kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om du har motsvarande behörighet och om din samlade kompetens är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer.