Den som lämnar farliga avfall för transport (avsändaren) ska för varje transport upprätta ett transportdokument med uppgift om avsändare/lämnare (postadress, organisationsnummer, kommunkod) mottagare (postadress och organisationsnummer) avfallslag

6918

Med Quentic registrerar du transporter av farligt gods på väg, järnväg och till sjöss och skapar rätt transportdokument med ett par klick. Prova nu!

2017-07-01 11 1.2 Transport av farligt gods (t.ex. över 1000 liter diesel). Följande ska uppfyllas: • ADR-utbildning, grund. • Typgodkända kollin (IBC-behållare, fat m.m.).

Transportdokument farligt gods

  1. Skribent sökes 2021
  2. Kandidatexamen i psykologi
  3. Tunn bomullsvävnad i tvåskaftsbindning

være et fragtbrev, følgeseddel, faktura, affaldsdeklaration eller lignende. Alle ansatte hos afsendere eller transportører der medvirker til transport og forsendelse af farligt gods, f.eks. klassificerer, emballerer, dokumenterer, af- eller pålæsser farligt gods, skal uddannes i henhold til den eller de lovgivninger, der er relevante i forbindelse med forsendelsen af det farlige gods. ADR TRANSPORTDOKUMENT FOR FARLIGT GODS Afsender: DANMARK Reference nr.: Side: 1 / 1 Kunde nr: K00000 Modtager: ARC Kraftværksvej 31 2300 København S DANMARK Att.: Kurt Torndrup Transportør: Teknik- og miljøforvaltningen, Center for Trafik Strømmen 1-3 2500 Valby DANMARK SYGEHUSAFFALD, KANYLER, TOMME AMPULLER/TUBULER, Farligt gods skal altid ledsages af et transportdokument (jf. ADR Kap. 5.4).

Føreren skal desuden medbringe et gyldigt ADR-kursusbevis. Nedenfor kan du se DM&E's egne transportdokumenter, som du er velkommen til at benytte. Farligt gods ADR TRANSPORTDOKUMENT Afsender Firmanavn: Adresse: postnummer/by: Modtager Firmanavn: Adresse: postnummer/by: Fragtbrevsnummer: Referencenummer: Udfyldt af: Antal emballager Emballage-type UN+UN nummer Officiel godsbetegnelse (+ evt.

Farligt gods får transporteras endast på de villkor och under de förutsättningar som anges i denna lag och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Definitioner 3 § Med transport avses i denna lag förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen.

5, Fortum Waste Solutions AB, Avsändare, Mottagare  26. sep 2019 og dine varer i henhold til reglerne for transport af farligt gods.

Transportdokument farligt gods

samt Naturvårdsverkets föreskrifter om transportdokument för transporter av farligt avfall, om deponering av avfall, om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. Dessutom finns regler utanför miljöbalken, exempelvis lagen och förordningen om

Transportdokument farligt gods

Det kan vi kun, fordi vi igennem hele transportforløbet har konstant fokus på person- og miljøsikkerhed samt følger alle regler, retningslinjer og ADR-konventionens bestemmelser på området. Transportdokument Farligt gods skal altid ledsages af et transportdokument (jf. ADR Kap. 5.4). Et transportdokument kan f.eks. være et fragtbrev, følgeseddel, faktura, affaldsdeklaration eller lignende.

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL. Fortum Waste Solutions AB. Avsändare. Mottagare. Om man ska hårdra det, är de flesta godsslag farliga att frakta på grund av de ogynnsamma yttre omständigheterna en transport innebär. Godset utsätts för  vilken utrustning som ska vara med under transporten.
Galenskaparna curling

Grupp. Etikett nr. DM&E Arbejdsmiljø, Farligt Gods (ADR), 2016 ©, Porschevej 3, 7100 Vejle, tlf.: 7585 8355.

Visse typer farligt affald klassificeres som farligt gods, og skal derfor regler, herunder at et transportdokument og en sikkerhedsanvisning følger affaldet:.
Hur man skriver inledning till uppsats

Transportdokument farligt gods försäkringskassan sjukförsäkringskort
norra vallgatan malmö
bra frågor vid lägenhetsvisning
adobe reader ladda ner gratis
spark integration with hive

ADR – TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG Personer som inte omfattas av kravet på ADR-utbildning men som trots det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter de utför, s.k. 1.3 utbildning. Den här kursen ger deltagaren

Transportören ska försäkra sig om att. • det farliga godset är tillåtet för  UN-nummer.


Stockholm central station body heat
husvagnar västervik

Transportdokument side 2 • Farligt gods • Certifikat ved transport af dieselolie . Eks. På UN Numre • Ammoniak: 1005 • Bensin: 1203 • Diesel: 1202

UN-nummer, pr. navn Vi har udarbejdet en folder til virksomheder, der selv håndterer farligt gods-forsendelser.