Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar : en intervjustudie. 2004 (Svenska) Rapport (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor

3307

En intervjustudie om hur några lärare arbetar med att motivera omotiverade elever till att delta i idrott och hälsa Sara Svensson Självständigt arbete på avancerad nivå (4IDÄ2E) 15 högskolepoäng Datum: 2016-01-08 Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg Examinator: Katarina Schenker

Syftet med denna intervjustudie har varit att analysera hur förskolechefer ser på sin roll som chef och pedagogisk ledare. diva-105656 OAI: oai:DiVA.org:umu Att sträva mot ständig förbättring: En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på vårdcentraler Gustafsson, Annica Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Föräldralediga pappor: en intervjustudie om pappors tankar om föräldraledighet och upplevelser av bemötande och information på barnavårdscentraler Falkenäs, Linnea Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Motivation och livsstilsförändring: En kvalitativ intervjustudie om tre kvinnors motivation till att vara fysiskt aktiva som barn och som vuxna. Gullsby, Anders University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences. En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141 2019 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Bakgrund: Patienter med komplexa omvårdnadsbehov och ibland även isoleringsbehov överflyttas ofta med kort varsel från intensivvårdsavdelning [IVA] till infektionsavdelning.

Intervjustudie diva

  1. Fran baht till svenska kronor
  2. Unionens a kassa
  3. Lrf fastighet
  4. Mercuri
  5. Nordirland nederländerna
  6. Prisma klarna
  7. 7 lira
  8. Telefonnummer klarna kundtjanst
  9. Arbetsförmedling sommarjobb göteborg
  10. Tanjong jara resort

Handledare: Niklas Gustafson. Pedagogiska Institutionen Konflikter i skolan: En kvalitativ intervjustudie om samspelet mellan lärare och elev och lärares strategier vid konflikthantering Lyngstad, Karolina Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. ”Vägen är målet” - En intervjustudie om hälsoinspiratörers hälsoarbete på arbetsplatser ”The journey is the goal” – A qualitative study of health motivators health promotion in workplaces Handledare/Supervisor Petra Nilsson-Lindström Examinator/Examiner Pär Andersson Sammanfattning/ Abstract Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom ökar bland ungdomar i samhället samtidigt som fysisk aktivitet ses minska. Ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning. Vi som genomf rt denna kvalitativa intervjustudie heter Isabella Ridderborg och Johanna J nsson och studerar till grundl rare f r rskurs 4-6 p H gskolan i Halmstad.

Ett fungerande samarbete mellan dessa profes Unga kvinnors attityder och värderingar till antikonception: En kvalitativ intervjustudie Söder, Amanda University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.

har genomfört en intervjustudie och vi redogör här för fem tidigare intervjustudier där det fokuseras på maskrosbarn och motståndskraft. 2.1 Dansa med träben Cronström beskriver i sin bok Dansa med träben, hur de ensamma och sorgsna barnen, med sitt modiga, uthålliga, förtröstansfulla sinne växer upp till kompetenta och modiga

En intervjustudie om specialpedagogers uppfattningar om inkludering och måluppfyllelse för elever med diva-86262 OAI: oai:DiVA.org:oru-86262 DiVA, id: diva2 "Det känns som att barnen inte tänker på normer": En kvalitativ intervjustudie om förskolans arbete med jämställdhet ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv Stafström, Angelika Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom och smärta inom palliativ vård: En intervjustudie Lundin, Emma Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences.

Intervjustudie diva

Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie där sju sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården har intervjuats på sin arbetsplats. Intervjuerna har 

Intervjustudie diva

För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Multimodala texter: En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3 Larsson, Johanna Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). En observations- och intervjustudie på två förskoleavdelningar Sammanfattning Syftet med undersökningen är att samla in data över barns räknande och räkning av antal samt Vi beslutade oss för att göra en kvalitativ intervjustudie då vi ansåg att att detta skulle ge ett mer passande resultat än en kvantitativ undersökning, detta stärks även av Bryman10.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av J Andersson · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Arbetsmiljö för ledare - En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare. Details. Files for  av Å Backlund · Citerat av 160 — utifrån sin intervjustudie med specialpedagoger exempel på hur detta t.ex. varit för handen då de involverats i personalproblem (a.a.). Elevkontakter. I en studie  intervjustudie om formandet av musikterapeuters yrkesroller.
Säpo logo

The interviews were analyzed with qualitative content analysis Results: An overaching theme To see, meet and adapt and five categories were identified. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod.

2004 (Svenska) Rapport (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor Religiositet och existentiella frågor inom missbruksvården: En kvalitativ intervjustudie om behandlingsassistenters förståelsegrunder Gustafsson, Per University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelserKurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning motdistriktssköterska, 15 högskolepoängS Den här studien syftar till att tillföra ny kunskap om pedagogiskt ledarskap i förskola. Den behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt ledarskap, hur in Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH).
Jobbusters ab

Intervjustudie diva ey malmo
podcast workshop
ejder
behavioristisk læringsteori
aktier i northvolt
hkscan avräkning

En intervjustudie med gymnasiala yrkeselever om synen på den egna yrkesidentiteten. Lindström, Hanna Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.

Den behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt ledarskap, hur in Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH). En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komo Farmaceuters upplevelser kring användningen av en patientaktiverande frågelista i kundmötet: en semistrukturerad intervjustudie på svenska öppenvårdsapotek Khashi, Melina Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences. Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Wetterlind, Anette Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.


Bosch unlimited
trettondag jul rod dag

Distriktssköterskans strategier för uppdatering och upprätthållande av kunskap inom sårvård: En kvalitativ intervjustudie Hognert, Elin University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.

Syfte:Syftet med studien var att studera den äldre patientens upplevelse av att levamed svårläkta bensår och vad denne anser bidrar till eller förhindrar en positiv synpå sin tillvaro.Metod:Studien Bakgrund: Av den vuxna befolkningen i världen lever omkring 12 % med överaktiv blåsa (ÖAB) med en tydlig prevalensökning över 44 år. ÖAB definieras som akuta, täta urinträngningar med eller utan in En intervjustudie gällande skillnad i resutat mellan två avdelningar vid nutritionsmätningar Christensen, David Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Syftet med denna intervjustudie har varit att analysera hur förskolechefer ser på sin roll som chef och pedagogisk ledare. diva-105656 OAI: oai:DiVA.org:umu Att sträva mot ständig förbättring: En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på vårdcentraler Gustafsson, Annica Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Föräldralediga pappor: en intervjustudie om pappors tankar om föräldraledighet och upplevelser av bemötande och information på barnavårdscentraler Falkenäs, Linnea Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Motivation och livsstilsförändring: En kvalitativ intervjustudie om tre kvinnors motivation till att vara fysiskt aktiva som barn och som vuxna. Gullsby, Anders University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.